Zorgtrajecten

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject gaat van start na ondertekening van een zorgtrajectcontract tussen de 3 partijen.

Momenteel is er een zorgtraject voor diabetes type 2 en voor chronische nierinsufficiëntie tijdens bepaalde fasen van die ziekten.


Zorgtraject Diabetes type 2

U kan een zorgtraject diabetes type 2 aangaan indien u aan 1 van onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U dient momenteel een insulinebehandeling met 1 of 2 insuline-injecties per dag te volgen
 • Uw behandeling met tabletten is onvoldoende: een insulinebehandeling valt te overwegen

Andere bijkomende voorwaarden:

 • U dient een zorgtrajectcontract te ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en uw specialist
 • Uw globaal medisch dossier wordt beheerd door uw huisarts
 • U dient minstens 2 contacten per jaar met uw huisarts te hebben
 • U dient minstens 1 maal per jaar uw specialist te raadplegen

U voldoet niet aan de voorwaarden van het zorgtraject indien:

 • U zwanger bent
 • U diabetes type 1 hebt
 • U niet op raadpleging kan gaan

Het zorgtraject diabetes biedt u als patiënt verschillende voordelen:

 • Uw raadplegingen bij uw huisarts en specialist worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds
 • Door middel van een persoonlijk zorgplan krijgt u alle nodige informatie om uw diabetes zo goed mogelijk aan te pakken
 • U krijgt toegang tot specifiek materiaal en tot raadplegingen bij een diëtist, een podoloog en een diabeteseducator
 • Uw huisarts en specialist zullen nauw samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van uw ziekte
 • Het zorgtraject zal bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg op maat van uw specifieke situatie

Documenten Zorgtraject Diabetes type 2

Contract ZT Diabetes

Rijgeschiktheidsattest

Overzicht diabetessystemen

 

Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie

U kan een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie aangaan indien u aan 1 van onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Ernstig stadium (GFR<45): 2 keer bepaald d.m.v. een bloedanalyse
 • Proteïnurie van meer dan 1g/dag: 2 keer bepaald d.m.v. een bloedanalyse

Andere bijkomende voorwaarden:

 • U dient een zorgtrajectcontract te ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en uw specialist
 • Uw globaal medisch dossier wordt beheerd door uw huisarts
 • U dient minstens 2 contacten per jaar met uw huisarts te hebben
 • U dient minstens 1 maal per jaar uw specialist te raadplegen

U voldoet niet aan de voorwaarden van het zorgtraject indien:

 • U jonger bent dan 18 jaar
 • U in dialyse bent of indien u een niertransplantatie ondergaan heeft
 • U niet in staat bent om op raadpleging te gaan

Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie biedt u als patiënt verschillende voordelen:

 • Uw raadplegingen bij uw huisarts en specialist worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds
 • Door middel van een persoonlijk zorgplan krijgt u alle nodige informatie om uw chronische nierinsufficiëntie zo goed mogelijk aan te pakken
 • U krijgt toegang tot specifiek materiaal en tot raadplegingen bij een diëtist
 • Uw huisarts en specialist zullen nauw samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van uw ziekte
 • Het zorgtraject zal bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg op maat van uw specifieke situatie
 • U heeft recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor een bloeddrukmeter

Meer informatie vindt u op www.zorgtraject.be.

Documenten Zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie

Contract ZT CNI