Vaakgestelde vragen

Eaque corporis aut occaecati maiores cumque eius molestiae. Aut ipsa ipsa dolores fuga at id nemo consequatur. Nulla earum perspiciatis aut voluptatum laborum beatae est porro. Dolorem animi consequuntur qui.

Wat is een zorgtraject ?

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van ee patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen drie partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de drie partijen.

Momenteel is een zorgtraject voorzien voor bepaalde patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2, tijdens bepaalde fasen van die ziekten.

Wat is een gmd-plus ?

Vanaf 1 april 2011 wordt aan het Globaal Medisch Dossier (GMD) een preventieluik toegevoegd: het GMD+. Hiermee wordt het preventieplan op maat van de patiënt uitgewerkt.

Het GMD met preventiemodule, het zogenaamde GMD+, is vanaf 1 april mogelijk voor alle patiënten die bij de huisarts een GMD hebben en die tussen 45 en 75 jaar zijn. 
De huisarts moet hiervoor een door het RIZIV vastgelegde checklist overlopen en in het dossier opnemen.
Een bijkomend tarief van € 10,14  zal worden aangerekend voor deze raadpleging, maar wordt wel volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Dit kan voorgeschoten worden door de patiënt, of rechtstreeks naar het ziekenfonds gestuurd worden volgens het principe van de derdebetalersregeling. In dat geval betaalt de patiënt alleen het remgeld van de consultatie of van het huisbezoek.

Wat is een globaal medisch dossier (gmd) ?

De bedoeling van het gmd is dat alle medische gegevens bij één arts ter beschikking blijven, en hiervoor is uw huisarts het best geschikt.
Dit vergt het bijhouden en opslaan van gegevens doorgestuurd vanwege allerlei specialisten.
 
De overheid heeft dan ook ingezien dat hier een vergoeding dient tegenover te staan.
Deze wordt dan ook VOLLEDIG door de overheid terugbetaald, de patiënt dient het alleen maar voor te schieten.

Tevens krijgt elke patiënt die zich inschrijft bij een vaste huisarts hiervoor een financiële beloning zodat hij minder remgeld moet betalen. Het remgeld – dit is het persoonlijk deel welk de patiënt zelf dient te betalen – vermindert met 30%!
 
Uw huisarts zal u een inschrijvingsbewijs geven dat u steeds kan voorleggen aan de specialist bij een eventuele specialistische consultatie of hospitalisatie.
Gelieve steeds te vragen om een verslag te sturen naar de huisarts. Tenzij u door uw huisarts verwezen werd naar deze specialist, want dan is deze automatisch gehouden aan de verplichting hiervan een verslag te sturen aan uw huisarts.
 
Nota: Uw huisarts heeft nu ook de mogelijkheid het gmdhonorarium rechtstreeks te innen van het ziekenfonds na ondertekening medisch getuigschrift voor het gmd door de patient.