Dwarsverbindingen op mesoniveau

Iedereen kent ondertussen het verhaal van de vergrijzing. Om een adequaat antwoord te kunnen bieden op de zorgvraag van 2020 zullen wij de handen in elkaar moeten slaan!
Gezondheidszorg anno 2014 vraagt reeds om geïntegreerde zorg (verbinding tussen welzijn en gezondheidszorg), een op maat van de patiënt geschreven benadering, die tevens multidisciplinair wordt aangepakt. Met dit project willen we afstappen van de overwegend individuele, curatieve gezondheidszorg om meer aandacht te besteden aan de coöperatieve, preventieve gezondheidszorg.

Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners dient geoptimaliseerd te worden, afgestemd op de noden én de reeds aanwezige samenwerkingsveranden in een zorgregio. Samen met de zorg- en hulpverleners, de organisaties en diensten wenst de huisartsenkring te werken aan een optimale zorgkwaliteit. Het uitgangspunt van dit project is verbinden, samenwerking vertrekt vanuit de basis. Hoe dit precies dient geconcipieerd te worden zal vooral aan het licht komen door gesprekken met individuele zorgverleners, beroepsverenigingen, diensten en organisaties. Het doel is eenvoudig maar daarom niet minder ambitieus! Samen op één lijn, een eerste lijn die met elkaar verbonden is door middel van één-op-één relaties.

Men kan pas spreken over een sterk georganiseerde zorgregio indien iedere discipline optimaal georganiseerd is met duidelijk herkenbare aanspreekpunten. Met andere woorden, individuele zorgverleners dienen de handen in elkaar te slaan en zich te groeperen tot een ondersteunende organisatie die instaat voor hun beroepsdiscipline. Zodat van daaruit samenwerkingsprotocollen, taakafspraken, preventie-initiatieven,... kunnen ontstaan tussen verschillende disciplines. Het is onmogelijk om rekening te houden met individuele wensen. Wel kan een organisatie van een discipline de visie van hun achterban kenbaar maken en op deze manier constructieve oplossingen concipiëren om een sterke en kwalitatieve samenwerking op te bouwen met respect naar ieders discipline!

Door deze functionele samenwerkingsverbanden met de georganiseerde disciplines kunnen we op een gestructureerde, georganiseerde en adequate manier inspelen op de noden van de patiëntenpopulatie.

Om dit project waar te maken in onze zorgregio (Genk - As - Opglabbeek en Zutendaal) werd het in de periode van december 2011 tot november 2013 reeds ondersteund door het ministerie van Vlaamse gezondheidszorg. Bovendien wordt het project verdergezet tot november 2014.


Indien u meer informatie wenst over het project dwarsverbindingen op mesoniveau, kan u contact opnemen met de projectcoördinator An Huygen.