Huisartsenkring

Huisartsenkring

De huisartsen van Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal hebben zich verenigd in de Huisartsenkring Prometheus vzw. 

De vereniging neemt een aantal belangrijke taken op zich:

  • Organiseren van de huisartsenwachtdienst voor de regio door de week, in het weekend en op feest - en brugdagen : zie rubriek "huisartsenwachtpost"
  • Organiseren van navormingsactiviteiten voor de leden om hen te ondersteunen in hun dagdagelijks medisch handelen op een wetenschappelijk gefundeerde manier.
  • Organiseren en ondersteunen van preventieve gezondheidsacties in de regio in samenwerking met de lokale overheden.
  • Onderhouden van contacten en stimuleren van de samenwerking met de paramedische beroepen op de eerste lijn (apothekers, verpleegkundigen, kinesisten, enz...).
  • Nauwe samenwerking met het OCMW en de sociale diensten van de Stad/gemeente, ter bevordering van het "welzijn" van elke patiënt.
  • Onderhouden van de contacten met de ziekenhuizen in de omgeving.
  • Onderhouden van contacten met collegae huisartsen zowel op provinciaal als Vlaams regionaal niveau (Domus Medica).
  • Onderhouden van contacten met zowel de lokale als de provinciale, de Vlaamse en de federale overheid ter bevordering van de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio.
  • Initiëren van en participeren in projecten welke de kwaliteit van zorg in de eerste lijn verbeteren.