Wie zijn we

Organisatiestructuur

Raad van Bestuur: bestaande uit de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris en bestuursleden

Ondersteund door 2 stafmedewerkers

Bestuur

Rob Smeets

Rob Smeets

voorzitter voorzitter@huisartsenprometheus.be

Medewerkers

An Huygen

An Huygen

Manager huisartsenkring Prometheus en wachtpost GAOZ anhuygen@huisartsenprometheus.be
Carla Machiels

Carla Machiels

Coördinator Huisartsenwachtpost GAOZ carla@huisartsenprometheus.be