CTPC CODE

Surf naar de website www.mijngezondheid.be.

Klik op ‘self assessment testing – SAT’

Download hier een korte handleiding. 

Huisartsenwachtpost GAOZ

Jaarbeurslaan 23, Genk 
089 20 10 90

Openingsuren
Vrijdagavond 18u00 t.e.m. maandagochtend 8u00
Feestdagen: avond voor de feestdag tot ochtend na de feestdag.

Wachtdiensten

Filmpje wachtpost

Bekijk hier het filmpje van de Huisartsenwachtpost!

Sociale kaart

Hier kan u contactgegevens terugvinden van zorgverleners werkzaam in de GAOZ-regio.

Sociale kaart

Huisartsen Prometheus

Zoek hier uw huisarts in Genk, As, Opglabbeek of Zutendaal.

Huisartsen

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject gaat van start na ondertekening van een zorgtrajectcontract tussen de 3 partijen.

Momenteel is er een zorgtraject voor diabetes type 2 en voor chronische nierinsufficiëntie tijdens bepaalde fasen van die ziekten.


Zorgtraject Diabetes type 2

U kan een zorgtraject diabetes type 2 aangaan indien u aan 1 van onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U dient momenteel een insulinebehandeling met 1 of 2 insuline-injecties per dag te volgen
 • Uw behandeling met tabletten is onvoldoende: een insulinebehandeling valt te overwegen

Andere bijkomende voorwaarden:

 • U dient een zorgtrajectcontract te ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en uw specialist
 • Uw globaal medisch dossier wordt beheerd door uw huisarts
 • U dient minstens 2 contacten per jaar met uw huisarts te hebben
 • U dient minstens 1 maal per jaar uw specialist te raadplegen

U voldoet niet aan de voorwaarden van het zorgtraject indien:

 • U zwanger bent
 • U diabetes type 1 hebt
 • U niet op raadpleging kan gaan

Het zorgtraject diabetes biedt u als patiënt verschillende voordelen:

 • Uw raadplegingen bij uw huisarts en specialist worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds
 • Door middel van een persoonlijk zorgplan krijgt u alle nodige informatie om uw diabetes zo goed mogelijk aan te pakken
 • U krijgt toegang tot specifiek materiaal en tot raadplegingen bij een diëtist, een podoloog en een diabeteseducator
 • Uw huisarts en specialist zullen nauw samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van uw ziekte
 • Het zorgtraject zal bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg op maat van uw specifieke situatie

 

Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie

U kan een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie aangaan indien u aan 1 van onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Ernstig stadium (GFR<45): 2 keer bepaald d.m.v. een bloedanalyse
 • Proteïnurie van meer dan 1g/dag: 2 keer bepaald d.m.v. een bloedanalyse

Andere bijkomende voorwaarden:

 • U dient een zorgtrajectcontract te ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en uw specialist
 • Uw globaal medisch dossier wordt beheerd door uw huisarts
 • U dient minstens 2 contacten per jaar met uw huisarts te hebben
 • U dient minstens 1 maal per jaar uw specialist te raadplegen

U voldoet niet aan de voorwaarden van het zorgtraject indien:

 • U jonger bent dan 18 jaar
 • U in dialyse bent of indien u een niertransplantatie ondergaan heeft
 • U niet in staat bent om op raadpleging te gaan

Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie biedt u als patiënt verschillende voordelen:

 • Uw raadplegingen bij uw huisarts en specialist worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds
 • Door middel van een persoonlijk zorgplan krijgt u alle nodige informatie om uw chronische nierinsufficiëntie zo goed mogelijk aan te pakken
 • U krijgt toegang tot specifiek materiaal en tot raadplegingen bij een diëtist
 • Uw huisarts en specialist zullen nauw samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van uw ziekte
 • Het zorgtraject zal bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg op maat van uw specifieke situatie
 • U heeft recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor een bloeddrukmeter

 

Meer informatie vindt u op www.zorgtraject.be.

  

Documenten Zorgtraject Diabetes type 2

Contract ZT Diabetes

Rijgeschiktheidsattest

Overzicht diabetessystemen

 

Documenten Zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie

Contract ZT CNI